Methods

get Zend\Mail\Storage\Folder instance for current folder

getCurrentFolder() : \Zend\Mail\Storage\Folder\FolderInterface

get root folder or given folder

getFolders(string $rootFolder) : \Zend\Mail\Storage\Folder\FolderInterface

Parameters

$rootFolder

string

get folder structure for given folder, else root

Returns

select given folder

selectFolder(\Zend\Mail\Storage\Folder\FolderInterface | string $globalName) 

folder must be selectable!

Parameters

$globalName

\Zend\Mail\Storage\Folder\FolderInterfacestring

global name of folder or instance for subfolder

Exceptions

\Zend\Mail\Storage\Exception\ExceptionInterface